P
R
O
D
U
K
T

Fotografering af

Produkt

Efterhånden fylder online salg mere og mere for mange virksomheder – og måske også for din, og der er stor konkurrence på markedet. Derfor er professionelle billeder af produkter en utroligt vigtig del af markedsføring og branding.

Gode, professionelle billeder kan præsentere dine produkter på en tiltalende måde. De kan skabe interesse og få dine produkter til at fremstå som noget særligt, og dermed give mulighed for øget salg og tillid hos dine kunder.

Se mine

Referencer

Produktfotografering handler om mere

Produktfotografering handler ikke bare om et produkt eller billedet af et produkt. Det færdige resultat skal ikke kun vise et produkt, men det skal kunne fortælle, hvad produktet er og kan, samt hvad det repræsenterer.

Bag produktfotograferingen ligger dermed et stort arbejde, hvor vi analyserer produktet og sætter os ind i dets funktioner og egenskaber. Det er nemlig vigtigt, at det gengives i det færdige resultat.

Vi sætter os også ind i din virksomheds stil og branding – på den måde kan vi skabe bedre produktbilleder, som ikke bare fortæller om produktet i sig selv, men også afspejler din virksomhed. Det gør sig også gældende, når der skal fotograferes flere produkter. På den måde kan vi nemlig skabe en bedre sammenhæng.

En vigtig del af arbejdet med produktfotografering er også belysning, baggrund, samt eventuelle rekvisitter der kan fremhæve produktet. Det er i denne forbindelse også muligt at tilkøbe en stylist til opgaverne. Til slut sørger vi selvfølgelig for redigering og tilpasning, så dine produktbilleder kan bruges online til fx webshops, websites og gallerier.

Gode produktbilleder sælger mere

Når du vil sælge et produkt online, er det altså utroligt vigtigt, at dine produktbilleder er gode. Billeder er ofte det første, dine kunder vil lægge mærke til, og derfor er det også vigtigt, at de er fængende og tiltalende.

Gode produktbilleder er dermed et afgørende element i markedsføringen. Både for produktet i sig selv, men også for din virksomhed.

Som professionel fotograf har jeg mange års erfaring inden for erhvervsfotografi, og herunder produkt- og reklamefotos. Du kan dermed forvente et professionelt resultat, der både afspejler dit produkt og din virksomhed.

Tag

Kontakt

Hent prisliste

Udfyld formularen her, så får du adgang til min prisliste.